Varoluşçuluk
Jacques Colette

 10,00

Kategoriler:

Açıklama

Varoluşçuluk
Jacques Colette
Dost Kitabevi Yayınları, 1. Basım 2006

11,5  / 16,5 Cm, 157 Sayfa

Durumu : Yeni gibi.

◊◊◊

Yirminci yüzyılın felsefe sahnesindeki en büyük atılımlarından birinin varoluşçuluk olduğu yaygın biçimde kabul gören bir kanı. Savaş sonrası dönemde bireyin sadece bu büyük yıkımın getirdiği doğrudan ve dolaylı sonuçlarla değil, var olmanın yarattığı hiçlik ve boğuntuyla da verdiği savaşımın en göz alıcı dışavurumlardan biri varoluşçuluk. Elinizdeki kaynak çalışma, akımın temel öncülleri ve başlıca kuramcılarıyla ilgili bir başvuru aracı olmasının yanında, konuyu derinleştirecek okumalara zemin hazırlama amacını güdüyor.