Vak’a – Nüvis Es’ad Efendi Tarihi
Ziya Yılmazer

 40,00

Kategoriler:

Açıklama

VA’KA – NÜVİS ES’AD EFENDİ TARİHİ

(Bahir Efendi’nin Zeyl ve İlaveleriyle) 1237 – 1241 / 1821 – 1826
Ziya Yılmazer
Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2000

16  / 24 Cm, 896 Sayfa

Durumu : Çok iyi

◊◊◊

Bu eser, ilmiye mesleğinde Rumeli Kadıaskerliği’ne kadar yükselen, Nakîbü’l-eşrâflık, Takvîm-i Vekâyi’ ve Mekâtib-i Umûmiyye Nâzırlığı gibi önemli ilmî ve idârî görevlerde bulunan, zamanının âlim ve şâirleri arasında yer alan Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es’ad Efendi’nin vak’a-nüvîs hüviyetiyle yazıdığı bir Osmanlı tarihidir.