Oryantalizm, Kapitalizm ve İslam
Bryan S. Turner

 25,00

Kategoriler: ,

Açıklama

Oryantalizm, Kapitalizm ve İslam
Bryan S. Turner
İnsan Yayınları, 1991

13 / 19,5 Cm, 142 Sayfa

Durumu : Çok iyi

◊◊◊

“Oryantalist gelenek, İslam’ın Çöküşü gibi belirli anahtar konuların belirlendiği ve bir dizi olası çözümlerin gösterildiği kavramsal bir çerçeve oluşturur. Bu çerçevenin merkezi özelliği, Avrupa toplumlarındaki ekonomik ilerleme ve İslam toplumlarındaki durağanlık arasındaki başlıca kültürel varyasyonu açıklamaya çalışmaktır. Bu sorun bir disipline ya da (Marksist ve Weberci sosyolojilerde görülen) bir perspektife özgü değildir.
(Oryantalist sorunu) eleştirmenin odağı, burjuva girişimciliği, İslam şehirleri, kendiliğinden kapitalist gelişme ve durağan toplamlar hakkındaki bir dizi yanlış sorunları ortaya çıkaran paradigmanın tutarsızlığını ortaya koyabilecek daha kuramsal bir düzeyde olmalıdır.”