İndirim!

TÜRKİYE SOLUNUN KIBRIS ÇIKMAZI
Dr. Abdullah Korkmazhan

 30.00  25.00

TÜRKİYE SOLUNUN

KIBRIS ÇIKMAZI

1950-1980

Dr. Abdullah Korkmazhan

Kişisel Yayın, 1. Basım 2017

Stok Kodu: 210d6 Kategoriler:

Açıklama

TÜRKİYE SOLUNUN

KIBRIS ÇIKMAZI

1950-1980

Dr. Abdullah Korkmazhan

Kişisel Yayın, 1. Basım 2017

316 Sayfa

Durumu: Yeni

Bu çalışmada, Türkiye sol hareketlerinin 1950’lerden itibaren 1980’e kadar Türkiye’de iç ve dış politikanın gündemindeki yerini koruyan Kıbrıs sorunu ve alt başlıklarına ilişkin politikaları ve yaklaşımları ile Kıbrıs sorunu bağlamında, Kemalizm ve milliyetçilikle ilişkileri incelenmekte ve sorgulanmaktadır.

Beş bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümü, Kıbrıs sorununun Türkiye’nin “Milli bir sorunu” haline getirildiği 1950’lerden, 26 Mayıs 1960’da Türkiye’de gerçekleşen askeri darbeye kadar olan dönemi kapsamaktadır.

İkinci bölümde, darbe sonrası kabul edilen 1961 Anayasası’nın temel hak ve özgürlükler alanında sağladığı görece özgürlükçü bir ortamda solun gelişip güçlendiği ve 12 Mart 1971 askeri darbesi ile son bulan dönem incelenmektedir. 12 Mart sonrası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar olan dönem ise çalışmanın üçüncü bölümünü oluşturmaktadır.

Dördüncü ve son bölümde ise Türkiye sol hareketi üzerine ideolojik ve politik tartışma yürütülmekte, Kemalizm ve milliyetçilik ile olan ilişkisi ve etkileşimi anlatılmaktadır. Son olarak çalışma çerçevesinde varılan sonuçlara ve temel önermelere yer verilmektedir.

Çalışma boyunca izlenen temel yöntem konu ile ilgili birinci kaynakların ve arşivlerin incelenmesi olmuştur. Ayrıca Türkiye sol hareketini tarihsel, teorik ve pratik bütünlük içerisinde ele alan yayınlar ve çalışmalardan da yararlanılmış, bunun yanında röportajlar yapılmıştır.

Bu çalışma çerçevesinde incelenen Türkiye solunun önemli bir bölümünün, Kıbrıs sorununa sınıfsal bir perspektiften ve iki toplumun ortak çıkarları açısından yaklaşım ve çözümleme ile bağımsız, tutarlı ve özgün bir politika geliştiremedikleri gözlemlenmektedir. Solun büyük bir bölümü Kıbrıs konusunda enternasyonalist değerlere aykırı bir şekilde iktidarlar ile birlikte milliyetçi ve militarist kamp içerisinde yer almıştır. Kıbrıs, iktidarlar için olduğu gibi sol açısından da “milli bir dava” olarak ele alınmıştır. Türkiye solu Kıbrıs konusunda büyük oranda suskun kalmış ve sorunu gündemine almaktan kaçınmıştır.

Dr. Abdullah Korkmazhan