TEF
Haftalık Siyasi Mizah Gazetesi
10 Ağustos 1960 Sayı- 8

 7.50

TEF

Haftalık Siyasi Mizah Gazetesi

10 Ağustos 1960 Sayı- 8

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Ertem Eğilmez

Umumi Neşriyat Müdürü: Ferruh Doğan

Kategoriler:

Açıklama

TEF

Haftalık Siyasi Mizah Gazetesi

10 Ağustos 1960 Sayı- 8

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Ertem Eğilmez

Umumi Neşriyat Müdürü: Ferruh Doğan

20 Sayfa, 24×33 Cm

Durumu: Çok iyi