KÜLTÜR KÖPRÜLERİ
(1. ve 2. Cilt)

 67.50

KÜLTÜR KÖPRÜLERİ

Cilt 1 – Selanik ve Kavala Bölgesindeki Osmanlı-Türk Mimari Mirası

Hazırlayanlar : Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Meltem Ezel Çırpı, Seda Kaplan

Cilt 2 – Üsküp ve Ohri Bölgesindeki Osmanlı-Türk Mimari Mirası

Hazırlayanlar : Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Belma Alik

KÜV Yayınları (Kocaeli Üniversitesi Vakfı) Yayınları, 2016

Stok Kodu: A-1 Kategoriler:

Açıklama

KÜLTÜR KÖPRÜLERİ

Cilt 1 – Selanik ve Kavala Bölgesindeki Osmanlı-Türk Mimari Mirası

Hazırlayanlar : Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Meltem Ezel Çırpı, Seda Kaplan

195 Sayfa

Cilt 2 – Üsküp ve Ohri Bölgesindeki Osmanlı-Türk Mimari Mirası

Hazırlayanlar : Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Belma Alik

210 Sayfa

KÜV Yayınları (Kocaeli Üniversitesi Vakfı) Yayınları, 2016

15,5×23 Cm

Durumu: Yeni

“Kültür Köprüeri” projesinde ne yapmaya çalıştığımızı kısaca alnlatmaya kalkacak olsak ilk dile getireceğimiz hususlar şunlar olacaktır:Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar’ın yoğun olarak yaşadıkları yurtdışı merkezlerdeki mimari mirasın, çevresel özelliklerin, kültürel kalıntıların, mimari yaşam dokusunun, tarihsel evreye arka plan teşkil eden sosyal unsurların, demografik özelliklerin, sivil yaşam dokusunun, ortak kaygı, tarihçe ve adaletin, mimari-kültürel bir perspektifle ele alınarak incelenmesi, kayıt altına alınması ve kültürel hafızaya kaydedilmesi; bu maksatla araştırma-inceleme kitaplarının hazırlanması ve basılıp yayımlanması ve bu kitapların hem okurun beğenisine hem de araştırmacıların, üniversitelerin ve kütüphanelerin hizmetne sunulması.

Faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak eserler, ortak kültürel maziye sahip olduğumuz tpluluklarla ilgili en somut ve görünür ögeler olan ‘Yurtdışındaki Mimari Mirasımız’ın derinlikli analizler eşliğinde tespitini sağlayacağı gibi aynı zmanda ortak hafıza, tarihsel ayrıntılar, tariflere sığmayan sosyal zenginlikler ve ortak aidiyetimizin mimari yaratısını; estetik algısını tespit etmemizi, kaydetmemizi ve sonraki kuşaklara aktarmamızı sağlayaktır.

Selanik ve Kavala’daki mimari mirasımızı içeren ilk kitabımızla yola çıkıyoruz.

***

“Kültür Köprüleri” Projemizin ikinci kitabı Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp (Skoje) ve en önemli turistik merkezi Ohri’yi konu edinmekte. Osmanlı İmparatorluğu’nuın en son kaybettiği topraklardan olan Makedonya’daki kültürel ve mimari mirasımızın yoğun ve canlı bir şekilde yer aldığı Üsküp ve Ohri İncelemesine geçmeden önce projemizin amaç ve yöntemlerini açıkladığımız ve birinci kitapta da yer alan bazı hususları;yapmaya çalıştığımız seri incelemenin kimi özellikleri ile olası kazanımları bir kez daha tekrarlayalım.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları’ın yoğun olarak yaşadığı yutdışı merkezlerdeki mimari mirasın, çevresel özelliklerin, kültürel kalıntıların, mimari dokunun, mimari çevreye arka plan teşkil eden sosyal unsurların, demografik özelliklerin tarihsel referansların, yaşam kültürünü oluşturan ritüel, anane ve efsanelerin, sivil yaşam ögelerinin incelenmesi, kayıt altına alınması ve kültürel hafızaya kaydedilmesi; bu kitapların hem okurun beğenisine hem de araştırmacıların, üniversitelerin ve kütüphanelerin hizmetine sunulması projenin sunulması projenin esas amacını teşkil etmektedir.

Söz konusu yazınsal ve mimari girişimin ikinci kitabı bugün bile Osmanlı-Türk izlerinin capcanlı ayakta olduğu ve adeta bir tarih laboratuvarı özelliği taşıyan Üsküp ve Ohri’yi konu edinmekte, Rumeli’nde derin izler bırakmış ecdadımızın uzun soluklu sergüzeştini bu kitap aracılığıyla bir de mimarların gözünden görelim.