İndirim!

Kapitalizm, Ataerkillik ve KADIN EMEĞİ
Melda Yaman – Saniye Dedeoğlu

 25.00  20.00

Kapitalizm, Ataerkillik ve
KADIN EMEĞİ

Neoliberal ve Muhafazakar Dönem

Derleyenler: Melda Yaman – Saniye Dedeoğlu
Sosyal Araştırmalar Vakfı
1. Basım 2016

Stok Kodu: 2-3k Kategoriler:

Açıklama

Kapitalizm, Ataerkillik ve
KADIN EMEĞİ

Neoliberal ve Muhafazakar Dönem

Derleyenler: Melda Yaman – Saniye Dedeoğlu
Sosyal Araştırmalar Vakfı
1. Basım 2016
374 Sayfa
Durumu: Yeni

2000’ler Türkiye’sinde kapitalizm ve ataerkillik ekseninde biçimlenen kadın emeğinin yönelimlerini tayin eden temel unsurlar, siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla iç içe geçen neoliberal politikalardır. Farklı alanların kesişimi ve gerilimi sonucunda kadınlar, bir yandan muhafazakâr ideoloji tarafından anne ve eş olarak bakım işleriyle eve hapsedilmeye çalışılmakta, diğer yandan da ucuz işgücü talebinin yükselmesiyle fabrikalara taşınmak istenmektedir.

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem başlıklı derlemede muradımız, kadın emeğinin çeşitli veçhelerine odaklanarak, bu gerilimin nasıl yaşandığını örneklerle ortaya koymaktır. Kitapta yer alan yazılarda, sanayide, hizmet sektöründe, tarımda ve sağlık alanında kadınların çalışma koşullarına kapı aralayarak, esnek ve güvencesiz çalışmanın giderek nasıl yaygınlaştığına dikkat çekiyoruz. Çalışma hayatındaki eşitsizliklerin yanı sıra, sosyal politikalara, finans ilişkilerine, mikro kredilere, yerel yönetimlere göz atıyor; bu alanların kadınların bakım ve iş yükünü arttırdığını, kadın yoksulluğunu ve kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu yeniden üretip derinleştirdiğini göstermeye çalışıyoruz.

İÇİNDEKİLER

Giriş

Melda Yaman-Saniye Dedeoğlu

Türkiye’de Sanayi ve İstihdam Stratejileri Çerçevesinde

Kadın İstihdamının Yönelimleri

Melda Yaman

Türkiye’de İşverenlerin

Kadın İstihdam Etmeye Yönelik Tutumları:

Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman Örneğinde

Talep Yönlü Bir Analiz

Saniye Dedeoğlu

AKP Hükümetleri Döneminde İstihdamın ve Kayıtdışılığın

Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi

Gülay Toksöz-Emel Memiş

AVM Mağazacılığında Çalışma Rejimi ve Kadın Emeği:

‘Neon Kafes’

Nurcan Özkaplan-Ece Öztan

Ataerkil Kapitalizmin Kadın Sağlık Çalışanlarına Etkisi

Özlem Özkan

Ataerkillik Ekseninde İşgücünün Feminizasyonu:

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar

Sidar Çınar

Ailenin ‘Dayanılmaz Hafifliği’:

Türkiye’de Bakım Politikaları ve Kadın Emeği

ve İstihdamı

İdil S. Soyseçkin Ceylan

Devlet Baba ve Uysal Kızlar:

Muhafazakar/Liberal Refah Devleti

ve Ataerkil Kültür Kıskacında

Türkiye’de Bakım Emeği ve Toplumsal Cinsiyet

Reyhan Atasü Topçuoğlu

Yerel Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Bütçesi

Türkiye’den Bir Örnek:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Özgün Akduran

Hane İçi Ataerki ve Cinsiyet Eşitsizliği Gölgesinde

Kadın Yoksulluğu: Mardin-Muğla Örneği

Çisel Ekiz Gökmen

Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Ahvali

Aslı Şahankaya

Finansallaşmayla Derinleşen Cinsiyet Eşitsizliği

Elif Karaçimen

 

Hoşunuza gidebilir…