İndirim!

2001 UZAY MACERASI
Ali Barış Kaplan

 22.00  17.50

2001 UZAY MACERASI
Jüpiter Yolunda Çağdaş Bir Tragedya
Ali Barış Kaplan

Pales Yayınları, 1. Baskı 2016

Stok Kodu: 5-1/uz Kategoriler:

Açıklama

2001 UZAY MACERASI
Jüpiter Yolunda Çağdaş Bir Tragedya
Ali Barış Kaplan

Pales Yayınları, 1. Baskı 2016

224 Sayfa

Durumu: Yeni

Bu çalışmanın amacı; insanın psikolojik yapısını psikanalitik bir bakış açısıyla ortaya çıkararak, bunun üzerinden toplumsal davranışların ve grup psikolojisinin işleyiş mekanizmalarını anlamaya çalışmaktır. Böylece; yönetim ve iletişim olgusuna, sinematografik düzlemde bir film örneğinin göstergebilimsel çözümlemesiyle yeni bir yorum getirmeye çalışılmıştır.
Birinci bölümde, ilkel insanın varoluşunda iletişim ve yönetme süreçleri genel hatlarıyla incelenmiş ve insanın antropolojik varoluş koşullarına yeniden dönülerek iletişim ve yönetme fenomenlerinin tarih- sel kökleri aydınlatılmaya çalışılmıştır.
İkinci bölümde psikolojik ve toplumsal düzlemde, iletişim ve yönetme fenomenlerinin tarihselliği incelenmeye devam edilmiştir. Modern toplum ve kültür ortamında, bireyin benlik ve bilinç durumları ele alınmış ve yönetim olgusu irdelenmiştir.
Üçüncü bölümde ise; Göstergebilimsel yöntemle, yönetme ve iletişim olgusu bir film örneğinin psikanalitik (ruhçözümsel) açıdan yorumlanmasıyla ele alınarak, insanın toplumsallaşmasındaki yeri ve önemine vurgu yapılmıştır.